درباره ما

دیجی فابریک در آبان ماه 1398 توسط مهندس بهمن یار تأسیس شد اولویت اصلی دیجی فابریککارآفرینی و اشتغالزایی در شهر مشهد مقدس و همچنین پر کردن خلاء بازار و تولید با کیفیت ملی بود…در این مسیر ارتقأ سطح کیفی دکوراسیون منزل ایرانی و ترویج هنر نیز میسر گردید.